Ο Ιωάννης Μπαβέας είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δ.Σ.Α.

Έχει να παρουσιάσει στη μέχρι σήμερα επαγγελματική του σταδιοδρομία μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες και τα είδη των δικαστηρίων . Είναι νομικός σύμβουλος διαφόρων εταιρειών και εξωτερικός συνεργάτης Τράπεζας ενώ έχει διατελέσει νομικός συνεργάτης σε Ο.Τ.Α. Έχει σε βάθος ασχοληθεί με θέματα Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Εμπραγμάτου Δικαίου και ανάπτυξης ακίνητης περιουσίας. Έχει χειριστεί σοβαρές  αστικές, ποινικές υποθέσεις σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα εμπορικού δικαίου. Έχει κατά καιρούς ασχοληθεί με διάφορα νομικά θέματα όπως μισθώσεων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εταιρικού δικαίου, φορολογικού δικαίου, εξυγίανσης επιχειρήσεων και σύνθετων νομικών συμβάσεων γεγονός που του έχει επιτρέψει εκτός από τα επιμέρους αντικείμενα  στα οποία έχει εμβαθύνει, να αναπτύξει ευρύτερη νομική εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων όπου απαιτείται σύνθεση και γνώση περισσότερων του ενός τομέων δικαίου.

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακός τίτλος (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Essex (UK), Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .

Ειδίκευση

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, Αστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Eμπράγματο Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο.

Ζητήστε μια διαβούλευση

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε εμπιστευτική αρχική διαβούλευση.