ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

“εμπορικές συμβάσεις, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), δίκαιο του ανταγωνισμού, συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), εξαγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), εξωτερικές εμπορικές συμφωνίες παραγωγής (outsourcing), διεθνείς συναλλαγές, αξιόγραφα, διαχείριση χρεών (debt collection), βιομηχανική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία, δίκαιο πληροφορικής και τουρισμού, προστασία προσωπικών δεδομένων.”

γνωρίστε τους εταίρους μας

Ιωάννης Μπαβέας

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
Έχει να παρουσιάσει στη μέχρι σήμερα επαγγελματική του σταδιοδρομία μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες και τα είδη των δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα →

Νικόλαος Πινάτσης

Δικηγόρος στο Ανώτατο Δικαστήριο
Η επαγγελματική του ενασχόληση αφορά κυρίως την παροχή νομικών υπηρεσιών σε εταιρείες ημεδαπής και αλλοδαπής για θέματα σύστασης, λειτουργίας και…

Διαβάστε περισσότερα →

Ιωάννης Ρηγάκος

Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
Διαθέτει σημαντική εμπειρία στο χώρο των εταιρειών, έχοντας χειριστεί μέχρι σήμερα δικαστικώς αλλά και διεξάγοντας διαπραγματεύσεις και επιτυγχάνοντας…

Διαβάστε περισσότερα →

Ζητήστε μια διαβούλευση

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε εμπιστευτική αρχική διαβούλευση.