Ελένη Βεντούρη

Η Ελένη Βεντούρη είναι δικηγόρος στο Πρωτοδικείο και μέλος του Δ.Σ.Π.

Έχει προσφάτως αποκτήσει την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και έχει διοριστεί νέα δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Πειραιώς. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Αγγλία και έχει εξειδικευθεί στο εμπορικό και εταιρικό δίκαιο. Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακός τίτλος (LLM) στο Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου (UK), Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ειδίκευση

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο, Συγχωνεύσεις και Μετατροπές εταιριών, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων.

eventouri@bprlaw.gr

Τζωρτζίνα Χρ. Κάββουρα

Τζωρτζίνα Χρ. Κάββουρα είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο, στο   Τραπεζικό Δίκαιο, στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης και στο  Εταιρικό Δίκαιο.

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακός Τίτλος στον Τομέα του Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδίκευση

Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο , Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης και Εταιρικό Δίκαιο.

gkavvoura@bprlaw.gr

Φωτεινή Μιχαήλ

H Φωτεινή Μιχαήλ είναι Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών και Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Διαθέτει εμπειρία στο τομέα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου , έχοντας  ολοκληρώσει την άσκηση δικηγορίας της  στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου). Έχει χειριστεί μέχρι σήμερα δικαστικώς  υποθέσεις που αφορούν στο  Εμπορικό Δίκαιο (Εμπορικά Σήματα ,Εμπορικές Συμβάσεις), στο Ποινικό και στο Αστικό Δίκαιο (Έλεγχοι Τίτλων, Μισθώσεις, Οικογενειακό Δίκαιο).

Εκπαίδευση

Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .

Ειδίκευση

Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Eταιρικό Δίκαιο , Εμπορικά Σήματα και Συμβάσεις , Δίκαιο Ακινήτων.

fmichail@bprlaw.gr

Ασπασία Πιτσαρή (Eξωτερικός συνεργάτης)

Ασπασία Πιτσαρή είναι Δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών και Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Διαθέτει δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία σε υποθέσεις εμπορικού, εταιρικού και φορολογικού δικαίου. Ασχολείται, επίσης, με υποθέσεις αστικού δικαίου (εμπράγματα δικαιώματα, οικογενειακές και κληρονομικές υποθέσεις).

Εκπαίδευση

Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (κατεύθυνση Χρηματοοικονομικά).

Ειδίκευση

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Φορολογίας, Δίκαιο Ακινήτων, Συμβόλαια, Μισθώσεις, Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο.

aspasiapitsari@gmail.com

Σταυρούλα – Πηνελόπη Κ. Σαμπάνη

Σταυρούλα – Πηνελόπη Κ. Σαμπάνη είναι δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εκπαίδευση

Τίτλος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου στο Εμπορικό Δίκαιο (LLM Commercial Law, Edinburgh Law School – The University of Edinburgh), Πτυχίο Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (LLB).

Ειδίκευση

Δίκαιο εμπορικών εταιρειών, Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων.

ssampani@bprlaw.gr

Αθηνά Φερεντίνου

Αθηνά Φερεντίνου είναι Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά – Το Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου. Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδίκευση

Εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό δίκαιο, Δίκαιο Συμβάσεων, Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Αστικό Δίκαιο.

aferentinou@bprlaw.gr