Έχουμε έδρα την Αθήνα, Ελλάδα

Για σχόλια και ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αρ. 137,
3ος όροφος,
11521 – Αθήνα

Τηλ: +30 210 36 44 286
Fax: +30 210 364 35 56
E-mail:info@bprlaw.gr