• ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: σύσταση, οργάνωση και παρακολούθηση εμπορικών εταιριών, μετατροπές και συγχωνεύσεις, αναδιοργάνωση προβληματικών επιχειρήσεων, διαχείριση πτωχεύσεων, σύγχρονες μορφές πιστωτικών συναλλαγών - χρηματοδοτήσεις, νομικός έλεγχος εταιριών.  

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ: εμπορικές συμβάσεις, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), δίκαιο του ανταγωνισμού, συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), εξαγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), εξωτερικές εμπορικές συμφωνίες παραγωγής (outsourcing), διεθνείς συναλλαγές, αξιόγραφα, διαχείριση χρεών (debt collection), βιομηχανική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία και δίκαιο πληροφορικής.
          
  • ΑΣΤΙΚΟ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ενοχικό, κληρονομικό, οικογενειακό, εμπράγματο δίκαιο και ζητήματα εργασιακών σχέσεων.

  • ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: οικονομικής φύσεως αδικήματα, αντιμετώπιση ποινικών ευθυνών από εν γένει διοίκηση επιχειρήσεων.

  • ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: χρηματοδοτήσεις, ανάπτυξη real estate, έλεγχοι τίτλων, συμβόλαια οικιστικών και εμπορικών ακινήτων, συμμετοχή στη σύμπραξη γραφείων Polypraxis Real Estate Development (Κύθηρα).

 

 


Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αρ. 137, 3ος όροφος, Αθήνα 11521 | (+30) 210 3644286 | info@bprlaw.gr