Ιωάννης Μπαβέας: Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Νομικός Σύμβουλος φαρμακευτικής εταιρίας, χρηματιστηριακής εταιρίας (Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ), Εξωτερικός Συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας.

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακός τίτλος (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Essex (UK), Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ειδίκευση: Ποινικό Δίκαιο, Πτωχεύσεις (εν γένει διαχείριση και αντιμετώπιση προβληματικών επιχειρήσεων), Βιομηχανική Ιδιοκτησία και Εμπορικά Σήματα, Υποθέσεις ακίνητης περιουσίας, Αστικές Υποθέσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση.


Νικόλαος Πινάτσης: Δικηγόρος στο Άρειο Πάγο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Πολιτείας της Ν. Υόρκης (ΗΠΑ) και των Αθηνών, Νομικός Σύμβουλος εταιριών διαφήμισης, ηλεκτρονικού εμπορίου, νέων τεχνολογιών, θερμοηλιακών συστημάτων, ηλεκτρολογικού υλικού, τροφίμων, ιατρικών εμφυτευμάτων, κατασκευής και εμπορίας βιομηχανικών υλικών και εξοπλισμού.

 Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακός τίτλος (LLM) στο Εταιρικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Ν. Υόρκης (ΝΥU), Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Ειδίκευση: Εμπορικές Συμβάσεις, Σύσταση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Αστικές υποθέσεις, Εμπορικό Ποινικό, Εταιρικό Δίκαιο, Εμπορικά Σήματα, Δίκαιο Ακινήτων.


Ιωάννης Ρηγάκος: Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Νομικός Σύμβουλος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης, Νομικός Σύμβουλος εταιριών εμπορίας βρεφικών τροφών, κατασκευής και εμπορίας κολυμβητικών δεξαμενών, παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτύου, ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών και γενικού εμπορίου.

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακός τίτλος (LLM) στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Essex (UK), Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδίκευση: Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο, Διανοητική Ιδιοκτησία (ευρεσιτεχνίες, σήματα, πνευματική ιδιοκτησία), Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο εμπορικών συμβάσεων, Δίκαιο Διαδικτύου και Πληροφορικής, Δίκαιο Τουρισμού, Συστάσεις, Συγχωνεύσεις και Μετατροπές εταιριών, Δίκαιο ακινήτων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 


Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αρ. 137, 3ος όροφος, Αθήνα 11521 | (+30) 210 3644286 | info@bprlaw.gr