Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε:

Με ταχυδρομείο:
Mπαβέας, Πινάτσης, Ρηγάκος και Συνεργάτες
Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αρ. 137
3ος όροφος
Αθήνα, 115 21 Google Maps

Τηλεφωνικά:
Τηλ: (+30) 210 3644286
Fax: (+30) 210 3643556

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
Email: info@bprlaw.gr

 

 

 


Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αρ. 137, 3ος όροφος, Αθήνα 11521 | (+30) 210 3644286 | info@bprlaw.gr