Ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι συνεργάτες μπορούν να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bprlaw.gr

 

 

 

 


Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αρ. 137, 3ος όροφος, Αθήνα 11521 | (+30) 210 3644286 | info@bprlaw.gr