Ελευθερία Μάρκου: Δικηγόρος στο Εφετείο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Νομική Σύμβουλος Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ελληνικών και κυπριακών εταιριών, Σύνδικος Πτωχεύσεων.

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακός τίτλος (LLM) στην πληροφορική και το ηλεκτρονικό εμπόριο στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (UK), Πτυχίο Νομικής Σχολής(LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδίκευση: Αθλητικό και Εμπορικό Δίκαιο, Διαιτησία, Δίκαιο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Πτωχεύσεις, Αστικές Υποθέσεις, Δίκαιο Ακινήτων.


Φωτεινή Μιχαήλ: Δικηγόρος στο Εφετείο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 Εκπαίδευση: Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 Ειδίκευση: Ποινικό δίκαιο, Εμπορικά σήματα, Αστικές υποθέσεις και Ακίνητης Περιουσίας, Ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ελένη Νταλαμανή: Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακός τίτλος (LLM) στο Αστικό Δίκαιο και Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδίκευση: Αστικό δίκαιο (με ειδίκευση στο οικογενειακό) και εργατικό δίκαιο.


Ασπασία Πιτσαρή: Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 Εκπαίδευση: Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Ειδίκευση: Εμπορικό Δίκαιο, Εμπορικά Σήματα, Μισθώσεις, Αξιόγραφα, Ενοχικό, Οικογενειακό, Εμπράγματο, Ελέγχους Τίτλων, Ποινικό.


Κωνσταντίνα Σχίζα: Δικηγόρος στο Εφετείο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Νομικός Σύμβουλος εταιρίας κινητής τηλεφωνίας.

 Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακός Τίτλος (LLM) στο Δίκαιο Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Paris ΙΧ DAUPHINE (FR) και Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Ειδίκευση: Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών, Ποινικό Δίκαιο, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Δίκαιο Εταιρειών, Δίκαιο Δικαιόχρησης (franchise), Εμπορικά Σήματα.

Μελίνα Χαχλάκη: Δικηγόρος στο Εφετείο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακός Τίτλος (LLM) στο Αστικό Δίκαιο και Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ειδίκευση: Εμπράγματο Δίκαιο, Δίκαιο Ακινήτων, Προστασία Καταναλωτή, Εμπορικά Σήματα και Συμβάσεις, Εξασφάλιση Πιστώσεων και Τραπεζικές Συναλλαγές, Εργατικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.


Φωτεινή Μαντζούνη: Δικηγόρος στο Εφετείο, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

 Εκπαίδευση: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) και Πτυχίο Νομικής Σχολής (LLB) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Ειδίκευση: Εμπορικά σήματα, Ευρωπαϊκό δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο.

 


Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αρ. 137, 3ος όροφος, Αθήνα 11521 | (+30) 210 3644286 | info@bprlaw.gr