Το δικηγορικό γραφείο μας ιδρύθηκε το έτος 2005 και ειδικεύεται κυρίως σε θέματα αστικού, εταιρικού και εμπορικού δικαίου, διεθνών συναλλαγών, χρηματιστηρίου και ακινήτων. Παρέχουμε συμβουλές σε νομικά αλλά και σε φυσικά πρόσωπα, τόσο ως εξωτερικοί συνεργάτες όσο και ως αποκλειστικοί νομικοί σύμβουλοι.

Χάρη στη διεθνή νομική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία των συνεργατών μας, έχουμε δημιουργήσει στη νομική μας ομάδα μια ατμόσφαιρα νεωτεριστική και αδέσμευτη από τις συντηρητικές  αντιλήψεις του δικηγορικού επαγγέλματος. 
Επενδύοντας στη διαπροσωπική επαφή με τους πελάτες μας, αναπτύσσοντας σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης, ξεχωρίζουμε στην αγορά για την πελατοκεντρική μας πολιτική. 

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών με εξειδικευμένους κατά περίπτωση συνεργάτες τόσο στην ημεδαπή όσο και στο εξωτερικό, διαθέτοντας για το σκοπό αυτό πλήρες δίκτυο συνεργατών εντός και εκτός Ελλάδος.  
Αποβλέποντας στην πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, από το έτος 2011 υποστηριζόμαστε σταθερά από τη συστεγαζόμενη συμβολαιογράφο Μαρία Μπαβέα-Παραβάντη. 

 


Λεωφόρος Βασ. Σοφίας αρ. 137, 3ος όροφος, Αθήνα 11521 | (+30) 210 3644286 | info@bprlaw.gr